Customs City Tin tức

eManifest & Tin tức tuân thủ hải quan

Tận dụng phần mềm thông quan để mở rộng kinh doanh toàn cầu

Hiểu về phần mềm thông quan Phần mềm thông quan là gì? Phần mềm thông quan đề cập đến phần mềm giao nhận hàng hóa hay còn được gọi là phần mềm môi giới hải quan giúp các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần có thể hợp lý hóa và đơn giản hóa các quy trình xuất nhập khẩu phức tạp trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định và thuế quan luôn thay đổi. Các tính năng chính

Hệ thống Cộng đồng Sân bay là gì?

Hệ thống cộng đồng sân bay là một hình thức của một cửa sổ duy nhất cho thương mại &; hậu cần. Đây là một nền tảng điện tử mở và trung lập, giúp trao đổi thông tin an toàn và thông minh giữa các bên liên quan tư nhân và công cộng để nâng cao vị thế cạnh tranh của cộng đồng sân bay. Vai trò của

Quy tắc CBP yêu cầu điền thông tin điện tử nâng cao cho thư quốc tế

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới dự kiến sẽ công bố trong Đăng ký Liên bang quy tắc cuối cùng tạm thời bắt buộc thông tin điện tử trước cho các lô hàng thư quốc tế vào ngày 15 tháng 3 năm 2021. Quy tắc cuối cùng tạm thời (IFR) đã được Bộ trưởng DHS Mayorkas ký vào ngày 26/2, công bố các quy định cho phép CBP thực hiện

Mọi điều quý vị cần biết về chương trình sàng lọc trước hàng hóa hàng không (ACAS) của CBP & TSA

Để đối phó với các mối đe dọa an ninh đang diễn ra trong ngành hàng không, Hải quan & Bảo vệ Biên giới đã sửa đổi các quy định của mình liên quan đến việc nộp Dữ liệu Hàng hóa Hàng không trước. Có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6 năm 2018, tất cả các hãng vận chuyển đến phải thực hiện chương trình sàng lọc trước hàng hóa hàng không bắt buộc (ACAS) tuân thủ các quy định của CBP đối với tất cả các máy bay

Xu hướng & Thống kê Thương mại Điện tử Toàn cầu năm 2020 và hơn thế nữa

Thương mại điện tử toàn cầu là gì? Đôi khi được gọi là kinh doanh không biên giới hoặc thương mại xuyên biên giới trong số những thứ khác, thương mại điện tử toàn cầu là cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn mở rộng vào năm 2020 và hơn thế nữa. Tuy nhiên, trong khi điều quan trọng, việc điều hướng các sắc thái của thương mại điện tử xuyên biên giới có thể phức tạp vì có

Chương trình sàng lọc trước hàng hóa hàng không CBP (ACAS) là gì?

Chương trình sàng lọc trước hàng hóa hàng không (ACAS) được thực hiện vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Theo ACAS, các hãng hàng không được yêu cầu gửi thông tin vận chuyển hàng hóa hàng không nâng cao cho tất cả các lô hàng từ các địa điểm nước ngoài đến Hoa Kỳ. Trước ngày 12 tháng 6 năm 2018, việc gửi dữ liệu đó là một quá trình tự nguyện