CBP điện tử In-Bond Kế hoạch giá hệ thống

Giá là mỗi giao dịch được gửi đến CBP hàng tháng. Phản hồi nhận được bởi CBP và gửi
cập nhật hoặc xóa CBP không bị tính phí. Trái phiếu điện tử được tính là một giao dịch. Tải xuống
CBP LOI bên dưới và gửi email đã điền vào biểu mẫu cho info@customscity.com

 • Chọn gói của bạn

 • Số lượng giao dịch được bao gồm Số lượng giao dịch được bao gồm
 • Phản hồi của CBP Phản hồi của CBP
 • Hỗ trợ 24/7 Hỗ trợ 24/7
 • Hỗ trợ lên máy bay Hỗ trợ lên máy bay
 • Bảng điều khiển giám sát Bảng điều khiển giám sát
 • Kế hoạch 100

 • $39.95

  mỗi tháng

 • Số lượng giao dịch bao gồm100
 • Phản hồi của CBP
 • Hỗ trợ 24/7
 • Hỗ trợ lên máy bay
 • Bảng điều khiển giám sát
 • Kế hoạch 500

 • $89.95

  mỗi tháng

 • Số lượng giao dịch bao gồm: 500
 • Phản hồi của CBP
 • Hỗ trợ 24/7
 • Hỗ trợ lên máy bay
 • Bảng điều khiển giám sát
 • Gói không giới hạn

 • $169.95

  mỗi tháng

 • Số lượng giao dịch được bao gồm Vô hạn
 • Phản hồi của CBP
 • Hỗ trợ 24/7
 • Hỗ trợ lên máy bay
 • Bảng điều khiển giám sát
Nhấn vào đây để mở rộng! Nhấn vào đây để thu gọn!

Đặt lịch tư vấn miễn phí ngay hôm nay