Customs City Tin tức

eManifest & Tin tức tuân thủ hải quan

CBP ACE In-Bond Xử lý

Các lô hàng trong trái phiếu và báo cáo về việc xuất khẩu và đến của các lô hàng trong trái phiếu phải được gửi đến CBP bằng điện tử. Trước đây, có thể nộp một bản sao giấy của 7512 cho CBP và sau đó yêu cầu nhân viên CBP đóng trái phiếu. In-bond là gì