Customs City Tin tức

eManifest & Tin tức tuân thủ hải quan

Các loại tài liệu kê khai nhập khẩu ACE

Có nhiều tài liệu kê khai nhập khẩu ACE cũng như có các phương thức vận chuyển. Tài liệu cho các phương thức vận tải khác nhau được truyền qua Môi trường thương mại tự động (ACE).  ACE là Hệ thống một cửa được sử dụng bởi CBP (Hải quan &; Bảo vệ Biên giới) ACE Air eManifest (AMS Air Bảng kê khai)

CBP ACE In-Bond Xử lý

Các lô hàng trong trái phiếu và báo cáo về việc xuất khẩu và đến của các lô hàng trong trái phiếu phải được gửi đến CBP bằng điện tử. Trước đây, có thể nộp một bản sao giấy của 7512 cho CBP và sau đó yêu cầu nhân viên CBP đóng trái phiếu. In-bond là gì