Customs City Tin tức

eManifest & Tin tức tuân thủ hải quan

Tham vấn Hiệp định Thương mại Tự do Canada-ASEAN

James May, Customs City Giải pháp toàn cầu Inc Giờ đây, đám mây đen không chắc chắn đã được dỡ bỏ khỏi Canada sau khi ký kết USMCA mới (Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada), đã đến lúc xem xét đa dạng hóa hơn nữa các đối tác thương mại của Canada.  Canada nên theo đuổi FTA (Hiệp định thương mại tự do) với