Thương mại điện tử đã phát triển nhanh chóng và điều này đi kèm với những cơ hội kinh doanh to lớn. Thật vậy, thương mại toàn cầu gia tăng mở đường cho sự tăng trưởng và phát triển của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Với sự gia tăng thương mại này, Cơ quan Hải quan & Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) cần phải đưa ra các quy trình điều chỉnh các lô hàng thương mại điện tử. Một trong những quy trình này là ACE Ocean hay còn được gọi là AMS Ocean. CBP có nhiệm vụ đảm bảo rằng du lịch và thương mại quốc tế tuân theo các quy tắc và quy định được đặt ra bởi khung Tiêu chuẩn về An ninh và Tạo thuận lợi Thương mại (SAFE) của WCO (Tổ chức Hải quan Thế giới).  Thông qua đó, CBP có thể bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ bằng cách bảo vệ nó khỏi hàng hóa nguy hiểm và những người nguy hiểm. Hơn nữa, nó giúp tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng cạnh tranh kinh tế quốc tế bằng cách làm cho thương mại và du lịch hợp pháp có thể. Sau đây là những điều cần thiết quan trọng về CBP: ACE Ocean Đối với các lô hàng thương mại điện tử mà thương nhân quốc tế cần biết.

Là gì ACE Ocean?

Tuân thủ các quy định của CBP có rất nhiều ý nghĩa đối với các lô hàng thương mại điện tử. Nếu bạn là một thương nhân vận chuyển hàng hóa đến Hoa Kỳ, bạn phải làm như vậy theo các quy tắc được đưa ra. Vì lý do này, ACE (Môi trường thương mại tự động) đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp môi trường phù hợp cho chế biến hàng hải cũng như đảm bảo rằng tuân thủ đầy đủ các quy tắc của CBP. Đã được CBP Hoa Kỳ giới thiệu, ACE Ocean phục vụ như một hệ thống kiểm soát các lô hàng và phát hành thông báo cho hàng hóa đường biển.

Thông qua Môi trường thương mại tự động (ACE), các nhà giao dịch quốc tế có thể gửi các lô hàng và dữ liệu điện tử đến CBP Hoa Kỳ. Nếu sử dụng nhà cung cấp dịch vụ như Customs City Giải pháp toàn cầu Một số tính năng trong ACE Ocean Dịch vụ bao gồm hỗ trợ khách hàng 24 giờ, nhiều gói đăng ký và các tùy chọn kết nối khác nhau. Những tính năng này giúp làm cho ACE Ocean hệ thống hoạt động hiệu quả để giao tiếp chất lượng giữa các bên giao dịch và CBP.

Giao tiếp hiệu quả giữa CBP Hoa Kỳ và cộng đồng thương mại quốc tế là điều tối quan trọng. Thông qua hệ thống này, các đối tác thương mại liên quan có thể liên lạc trực tiếp và theo dõi thông tin quan trọng liên quan đến hàng hóa đi vào và ra khỏi Hoa Kỳ. Ví dụ, các hãng vận tải biển có nghĩa vụ xuất trình bản kê khai điện tử trước và bất kỳ hồ sơ liên quan nào khác cho CBP thông qua ACE Ocean hệ thống.

Đáng chú ý là ACE là nền tảng mới tại CBP. Tương tự, AMS là nền tảng kế thừa và dưới đây là mô tả chi tiết về điều tương tự.

Là gì AMS Ocean?

AMS đề cập đến Hệ thống kê khai tự động. Về cơ bản, đó là một hệ thống truyền dữ liệu điện tử được kiểm soát bởi hải quan Hoa Kỳ. Hải quan Hoa Kỳ sử dụng thông tin được truyền qua AMS Ocean để xử lý các lô hàng đi vào nước này. Cụ thể, hàng hóa hàng không và đường biển vào Hoa Kỳ phải có hồ sơ AMS với thông tin toàn diện về lô hàng. Điều này hoạt động như một biện pháp bảo mật. Hệ thống này ra đời vào năm 2002 để cung cấp đầy đủ các biện pháp an ninh và an toàn trong quá trình vận chuyển lô hàng. Thông qua đó, có thể theo dõi vận chuyển hàng hóa và giảm thiểu mọi mối đe dọa an ninh.

Đó là người giao nhận vận tải hoặc người vận chuyển thực hiện việc nộp AMS. Việc nộp chi tiết lô hàng diễn ra 24 giờ trước khi tải hàng hóa đường biển. Báo cáo hàng hóa là điểm truyền tải thông tin đầu tiên mà các hãng vận tải nên thực hiện. Hàng hóa đường biển cũng yêu cầu phải có Hồ sơ An ninh Nhà nhập khẩu (ISF) gửi cho CBP ít nhất 24 giờ trước khi xếp hàng lên tàu. Người giao nhận phải đảm bảo rằng họ trình bày các thông tin cần thiết trước khi tàu đến cảng.

ACE Ocean eManifest

CBP phải đảm bảo rằng có sự tuân thủ đầy đủ tất cả các quy tắc và quy định thương mại quốc tế. Trong thời đại ngày nay, nơi tiềm năng rủi ro cao, các quan chức hải quan phải đảm bảo rằng các bên giao dịch tuân thủ đầy đủ các biện pháp an ninh và an toàn dự kiến. Đây là nơi ACE Ocean eManifest đi vào. Về cơ bản, đây là một tài liệu điện tử quan trọng chứa mọi chi tiết cần thiết của vận chuyển giao dịch. Một điểm chính cần lưu ý ở đây là CBP nên nhận và xác thực ACE Ocean eManifest ít nhất 24 giờ trước khi khởi hành hoặc trước khi đến cảng đến.

Đối với các lô hàng rời và không đóng container, CBP phải nhận và xác thực eManifest 24 giờ trước khi tàu đến. eManifests cho container rỗng phải được CBP nhận và xác nhận 24 giờ trước khi đến. Ngoài ra, nếu chuyến đi không quá 24 giờ, thông tin vận chuyển và vận chuyển phải được truyền tại thời điểm khởi hành từ nơi xuất phát.

Các yếu tố thông tin được bao gồm trong eManifest bao gồm:

 • Mã Alpha của hãng vận chuyển tiêu chuẩn của hãng vận chuyển (mã SCAC)
 • Tên tàu,
 • Số chuyến đi,
 • Số của Lloyd,
 • Người gửi và Người nhận hàng
 • Mô tả hàng hóa
 • Số con dấu
 • Ngày và giờ đến dự kiến
 • Số container

Hồ sơ bảo mật nhà nhập khẩu (ISF)

Hồ sơ bảo mật của nhà nhập khẩu (ISF) đề cập đến hồ sơ bảo đảm mà CBP yêu cầu đối với các lô hàng nhập khẩu đường biển. CBP yêu cầu các nhà nhập khẩu nộp ISF 24 giờ trước khi tải. Nhiều mẩu thông tin quan trọng khác nhau được chứa trong ISF. Mười phần tử dữ liệu chứa trong ISF được gửi bởi nhà nhập khẩu và 2 mục dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ.

Dưới đây là thông tin có trong ISF:

Thông tin từ nhà nhập khẩu hoặc nhà cung cấp

 1. Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp phải được báo cáo
 2. Tên và địa chỉ của người bán hoặc chủ sở hữu hàng hóa phải được cung cấp
 3. Tên và địa chỉ của người mua hoặc chủ sở hữu hàng hóa đã được báo cáo
 4. Số người nhận hàng của người hoặc công ty ở Hoa Kỳ nhận lô hàng phải được cung cấp
 5. Tên và địa chỉ của bên dự kiến nhận hàng khi giải phóng khỏi hải quan phải được cung cấp trong hồ sơ. Thông tin này là tối quan trọng để nhắm mục tiêu. Nếu không biết bên nhận hàng, có thể đề cập đến cơ sở nơi lô hàng sẽ được giao. Nếu địa điểm giao hàng nhiều, chỉ địa điểm đầu tiên được đề cập.
 6. Quốc gia xuất xứ của hàng hóa phải được báo cáo.
 7. Nhà nhập khẩu số hồ sơ hoặc số nhận dạng người nộp đơn FTZ
 8. Biểu thuế hài hòa (HTS)
 9. Vị trí nhồi container
 10. Công cụ hợp nhất

Thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ

 1. Kế hoạch xếp hàng tàu
 2. Thông báo trạng thái vùng chứa

Mục 321

Mục 321 cũng là một yếu tố quan trọng trong quy trình kiểm soát hàng hóa CBP của Hoa Kỳ. Nó cho phép giải phóng, tại biên giới, các lô hàng có giá trị từ 800 đô la Mỹ trở xuống. Để hàng hóa đủ điều kiện cho Mục 321, nó không được có giá trị quá 800 đô la. Giá trị Mục 321 trước đây được giới hạn ở mức 200 đô la. Sau khi thông qua Đạo luật Tạo thuận lợi Thương mại và Thực thi Thương mại, giá trị tăng từ 200 đô la lên 800 đô la.

Điều đáng quan tâm hiện nay là Mục Type 86 là một tùy chọn phát hành điện tử cho các lô hàng có giá trị thấp. Đây là loại nhập cảnh cho hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ có giá trị dưới 800 đô la.  Mục Type 86 cho phép nhập khẩu hàng hóa mà không phải trả thuế và thuế. Mục nhập không chính thức này cần phải được gửi bởi một nhà môi giới hải quan.

Một trong những mục tiêu của loại mục nhập này là đẩy nhanh thời gian thông quan của các lô hàng Thương mại điện tử. Thông qua đó, nó cho phép hiệu quả cao hơn khi nói đến việc thanh toán bù trừ các lô hàng có giá trị thấp. Nó mở đường cho việc xác định hàng hóa có rủi ro cao, giúp tăng cường an toàn và an ninh. Hơn nữa, nó đi một chặng đường dài để giảm chi phí. Với thông tin kịp thời và chính xác và giảm lao động bằng cách sử dụng tùy chọn phát hành điện tử, có thể giảm đáng kể chi phí cho CBP.

Không nghi ngờ gì nữa, Thương mại điện tử toàn cầu đã đóng một vai trò quan trọng trong việc gia tăng các lô hàng đến Hoa Kỳ. Chính vì lý do này mà CBP đã liên tục đưa ra các biện pháp để đảm bảo rằng các biện pháp phòng ngừa an ninh và an toàn được tăng cường ở biên giới. Ngoài khía cạnh an ninh, vai trò của CBP Hoa Kỳ mang rất nhiều ý nghĩa trong việc đảm bảo rằng mức độ cạnh tranh thương mại ở cấp độ quốc tế tăng lên. Do đó, đáng chú ý là phải khẳng định rằng CBP của Hoa Kỳ có một vai trò to lớn trong nền kinh tế của quốc gia.

Đặt lịch tư vấn miễn phí ngay hôm nay

Blog gần đây

Giữ kết nối

Được Customs City tin tức
được giao cho
hộp thư đến.

TIN